Vestiging zakelijke rechten en schaderegeling

Met grote regelmaat hebben (in het bijzonder) nutsbedrijven behoefte aan uitbreiding of verplaatsing van het net van hoogspannings-, gas- en water- en rioolleidingen. Op locatie van een nieuwe leiding zullen met de huidige eigenaren en gebruikers van grond regelingen getroffen moeten worden.

Voor het vestigen van het benodigde (zakelijke) recht van opstal beschikt AGL over ervaren onderhandelaars. Ook in het taxeren en afhandelen van de optredende schades zijn deze medewerkers bekwaam. AGL bezit eveneens deskundigheid in het voeren van niet altijd te vermijden gedoogprocedures.