Bemiddeling

In het kader van de ruimtelijke ordening, milieuhinder, bodemverontreiniging etc. worden gronden met eventuele bijbehorende opstallen door AGL verworven voor hun opdrachtgevers.

AGL kenmerkt zich door betrouwbaar taxeren en adviseren, bekwaam onderhandelen en een degelijke kennis van de relevante juridische aspecten bij transacties van onroerende zaken. Hierdoor dragen zij bij aan spoedig aanvang van de uitvoering van bijvoorbeeld: de aanleg van wegen, beekreconstructies en meanderzones, veiligstelling waterwingebieden, uitbreiding van kantoor- en bedrijventerreinen, aanleg en/of uitbreiding van natuurgebieden, sportaccommodaties, woningbouwprojecten en bedrijfsverplaatsingen.