Voorkeursrecht gemeenten

De Wet voorkeursrecht gemeenten is een grondbeleidsinstrument ten behoeve van de gemeentelijke, provinciale en Rijksoverheid, en staat daarmee schouder aan schouder met de onteigeningswet en de Grondexploitatiewet.

AGL kan u daarbij van dienst zijn tijdens de procesbegeleiding en de waardebepaling van het onroerend goed.