Onteigening

Bij realisering van projecten door de overheid waarbij gronden worden verworven dienen deze gronden in eerst instantie minnelijk te worden verworven.

Slaagt de grondverwerving niet dan kan de grond verkregen worden middels de Onteigeningswet. Zowel bij minnelijke verwerving als bij Onteigening dient de schadeloosstelling te worden bepaald op basis van onteigening.

AGL heeft een ruime ervaring in het bepalen van de schadeloosstelling op basis van onteigening en kan u tevens van dienst zijn in de begeleiding bij onteigening