Projecten

In opdracht van gemeenten, provincie, schappen, parochies, particulieren en rechtbanken verricht AGL regelmatig bepaalde werkzaamheden.

Een groot aantal opdrachten zijn zodanig specifiek van aard dat daarover geen concrete informatie verstrekt kan worden.

De werkzaamheden van AGL hebben betrekking op:

  • bepaling waarden op basis van onteigening,
  • bemiddeling voor aankoop van fietspaden en uitbreiding van bedrijventerreinen en woningbouwlocaties,
  • vestiging zakelijk recht,
  • taxatie en beheer agrarisch vastgoed.