Planschade

Een planschadevergoeding is een vergoeding voor de schade die u lijdt door verandering van bepaalde planologische maatregelen.

De schade die u door de planologische maatregel lijdt kan bijvoorbeeld bestaan uit waardevermindering (vermogensschade) van uw onroerend goed of uit omzetdaling van uw bedrijf (inkomensschade).

AGL is deskundig op het gebied van planschade en adviseert u m.b.t. de planvergelijking, het vaststellen van de planschade en het opstellen van een planschaderisico-analyse.