Beheer en pacht van agrarisch vastgoed

AGL voert actief beheer over een groot areaal agrarische gronden.
Het beheer omvat de volgende activiteiten:

  • Verpachting van jaar tot jaar op basis van geliberaliseerde pachtovereenkomsten
  • Innen van pachtgelden
  • Voeren van financiële pachtadministratie
  • Opstellen van jaarlijkse beheerrapportages
  • Opstellen van pachtbeëindigingsovereenkomsten
  • Actualiseren van de pachtprijs
  • zorgdragen voor registratie bij de Grondkamer