Welkom bij

AGL Adviesbureau Grondzaken Limburg bv

De complexiteit van vastgoed processen vraagt om een samenspel van specialistische kennis en ervaring van allerlei aspecten van vastgoed en projectmanagement. Daarbij is regionele bekendheid vereist.

De diensten van AGL Adviesbureau Grondzaken Limburg bv bestaan uit:

  • Beheer en pacht van agrarisch vastgoed
  • Taxaties
  • Bemiddeling
  • Onteigening
  • Planschade
  • Gerechtelijke deskundige
  • Voorkeursrecht gemeenten
  • Vestiging zakelijke rechten en schaderegeling
  • Arbitrage
  • Ambtelijke dienstverlening