Ambtelijke dienstverlening

Bij overheden en schappen ontstaat regelmatig onderbezetting in de afdeling waaronder grondzaken behoort (bijvoorbeeld ten gevolge van ziekte en/of piekbelasting).

AGL beschikt over adviseurs met ervaring in en kennis van de uitvoering van het ambtelijke takenpakket. Afhankelijk van de situatie bij de opdrachtgever kan deze vorm van dienstverlening gedurende korte of langere tijd plaatsvinden.